Spanjoletthandtag 4503

Mässing 1870 – 1940, förnicklat 1895 – 1940
Saknas. Harmonierar med dörrvred 5503.

Styrbleck 5145

1900-talets första hälft
Bårebo Metallvarufabrik N:o 2