Spanjoletthandtag 4539R

Mässing 1880 – 1910, förnicklat 1895 – 1910
Saknas. Harmonierar med dörrtrycke 5539

Styrbleck 5145

1900-talets första hälft
Bårebo Metallvarufabrik N:o 2