Mellangångjärn 5073

1700-talets slut och 1800-talets första hälft
”Grevagården”, Borgmästargatan 21, Karlskrona K

Vinkelgångjärn 5174

1700-talets slut och 1800-talets första hälft
Torpet Hagaberg, Vallby, Eskilstuna D