Dörrtrycke 5508

Mässing 1880-1930. Förnicklat 1895-1930.
Låsbolaget N:o 108

Dörrtrycke 5513

Mässing 1870-1930, Förnicklat 1895-1930
Låsfabriksaktiebolaget E A Næsman & Co N:o 113

Dörrtrycke

Dörrtrycke 5515

ca 1860 – 1920
Låsfabriksaktiebolaget E A Næsman & Co N:o 438

Dörrtrycke 5532

1920-1940
Troligen Alb. Karlsson Metallfabriks AB, Eskilstuna

Dörrtrycke 5538

Mässing 1880-1930. Förnicklat 1895-1930.
Låsbolaget N:o 238

Dörrtrycke 5539

Mässing 1880-1930. Förnicklat 1895-1930
Låsbolaget N:o 439

Dörrtrycke 5545

Mässing ca 1850 – 1920. Förnicklat 1895 – 1920
Låsfabriks AB E A Næsman & Co N:o 145

Dörrtrycke 5572

1880-1925
E A Næsman & Co N:o 472 (trycke) och N:o 463 (skylt)