Ärade kund!

Den svenska beslagsindustrins vagga stod i Eskilstuna. Allt sedan 1600-talets andra hälft har Eskilstuna varit känt för sin järnmanufaktur. Redan på 1700-talet smiddes standardbeslag som såldes över hela Sverige. Handsmidet industrialiserades från 1800-talets mitt och en mängd små metallfabriker anlades för maskinell tillverkning av bl. a olika typer av byggnadsbeslag.

Dessa spreds över hela landet och snart även på export. Eskilstunaindustrin dominerade den svenska framställningen av beslag för dörrar och fönster såsom lås, dörrhandtag, gångjärn och allehanda fönsterbeslag. Mot mitten av 1900-talet utvecklades byggandet snabbt och flera av de små verkstäderna kunde inte hänga med i utvecklingen. Samtidigt blev tillverkningen hos några företag så rationell, att ytterligare småföretag slogs ut. Handelns omstrukturering och import från fjärran östern drabbade Eskilstunas beslagstillverkare hårt på 1960- och 1970-talen.

Byggnadsbeslagen har i alla tider utvecklats. Först långsamt och senare allt snabbare. Gamla modeller och tillverkningsmetoder har försvunnit och nya introducerats. Allt detta sammantaget har gjort att det idag inte finns någon, som fortfarande tillverkar alla de beslag, vi vant oss att se på dörrar och fönster.

ESKILSTUNA KULTURBESLAG AB vill dock föra smedstadens traditioner vidare. Vi har därför tagit vid, där många av våra föregångare slutat. Efter deras modeller gör vi nu beslag av de välkända typerna. Vi framställer beslagen så som de såg ut förr. Vår tidsepok är ca 1700-1960. Det innebär att vi tillverkar såväl handsmidda beslag som rent fabriksgjorda produkter.

Huvuddelen av vår tillverkning sker i vår fabrik i Eskilstuna. Vi använder svenskt höghållfast stål från SSAB i de flesta av våra produkter. Eftersom vi inte har eget gjuteri kommer dock gjutgodset från utomstående gjuterier bland annat i Sverige. Allt handsmide utförs av svenska smeder.

Vår försäljning sker idag förutom i Sverige även i de övriga nordiska länderna. Utöver det sortiment som visas i denna katalog, har vi även ett danskt och ett norskt sortiment. Försäljningen sker helt via våra mer än 200 återförsäljare.

Förebilderna för våra beslag hämtar vi från bevarade kataloger men också – framför allt för det handsmidda sortimentet – från äldre byggnader.

Byggnadsvårdare och fönsterhantverkare inspirerade oss att sätta igång 1994. All den uppmuntran vi erhåller av våra många kunder och allt beröm vi får för sortiment, kvalitet och pris, sporrar oss att ständigt utöka sortimentet av beslag för dörrar, fönster och fasta skåpinredningar för äldre byggnader. Våra kunders krav och önskemål styr vårt handlande. Vi är inte nöjda, förrän våra kunder är det.

Högakningsfullt,

ESKILSTUNA KULTURBESLAG AB