Hörnjärn 5001

1700-talets slut och hela 1800-talet
Aug Stenman N:o 131 Extra Medel

Hörnjärn 5003

1700-talets slut och hela 1800-talet
Kyrkogatan 11, Strängnäs D