Ärade kund!

Den svenska beslagsindustrins vagga stod i Eskilstuna. Allt sedan 1600-talets andra hälft har Eskilstuna varit känd för sin järnmanufaktur. Handsmidet industrialiserades från 1800-talets mitt och en mängd små metallfabriker anlades för maskinell tillverkning av bl.a. olika typer av byggnadsbeslag.

Eskilstuna Kulturbeslag AB

vill föra smedstadens traditioner vidare. Vi har därför tagit vid, där många av våra föregångare slutat. Efter deras modeller gör vi nu beslag av de välkända typerna. Vi framställer beslagen så som de såg ut förr. Vår tidsepok är ca 1700-1960. Det innebär att vi tillverkar såväl handsmidda beslag som rent fabriksgjorda produkter.

Nya produkter med över 100 års historia i vårt sortiment

Draghandtag 5846

Mässing 1880 – 1910
Förnicklat 1895 – 1910
Låsfabriks AB E A Næsman & Co N:o 146

Dörrtrycke 5532

1920-1940
Troligen Alb. Karlsson Metallfabriks AB, Eskilstuna

Dörrtrycke

Dörrtrycke 5515

ca 1860 – 1920
Låsfabriksaktiebolaget E A Næsman & Co N:o 438

Dørvrider 6515

ca 1830 – 1920
Joh. Mathisen No. 15, Christiania Dørvriderfabrikk No. 15

Kasthake 5336

1890 – 1980
Låsfabriksaktiebolaget E A Næsman & Co N:o 236

Klädkrok 8140

1895 – 1960
Eskilstuna Jernmanufaktur N:o 198-110 mm

Kasthake 5340

1900 – 1980
Hillerstorps Metallverk Nr 340-1½”