Hake 5143

1900-talets första hälft
Aug Stenman N:o 140