T-Krok 5691

1890 – 1970
Låsbolaget N:o 1310

Mer information

Produktnamn

T-Krok 5691

Artikelnummer

5691

Förebild

Låsbolaget N:o 1310

Tidsperiod

Material

Kalldraget stål

Ytb. lagerhålles

Förnicklad

Ytb. mot leveranstid

Förmässingad

Storlek

65, 75, 82, 90 och 100 mm

Förpackning

1 eller 10 st

Övrigt

Används till espagnolette 5612, 5612K, 5613, 5613K och 5646 i de fall, då två espagnoletter placeras ovanför varandra (på både över- och underluft). Monteras på tvärposten.