Märla 5009

1800-talet senare hälft till ca 1950
Aug Stenman N:o 361