Skåpregel 5181

1930-talets senare hälft till ca 1960
Albert Karlsson Metallfabriksbolag ”Ticka Standard”

Skåpregel 5181U

1930-talets senare hälft till ca 1961
Albert Karlsson Metallfabriksbolag ”Ticka Standard”