Hake 5143

1900-talets första hälft
Aug Stenman N:o 140

Spanjoletthandtag 4503

Mässing 1870 – 1940, förnicklat 1895 – 1940
Saknas. Harmonierar med dörrvred 5503.

Spanjoletthandtag 4525R

Mässing 1880 – 1910, förnicklat 1895 – 1910
Saknas. Harmonierar med dörrtrycke 5525