Draghandtag 5846

Mässing 1880 – 1910
Förnicklat 1895 – 1910
Låsfabriks AB E A Næsman & Co N:o 146

Draghandtag 5847

Mässing 1880 – 1910. Förnicklat 1895 – 1910.
Låsfabriks AB E A Næsman & Co N:o 147