Skåpregel 5181U

1930-talets senare hälft till ca 1961
Albert Karlsson Metallfabriksbolag ”Ticka Standard”