Skåpregel 5181

1930-talets senare hälft till ca 1960
Albert Karlsson Metallfabriksbolag ”Ticka Standard”